казино в Oak Brook щата Илинойс

Това е приносът на гости на Джей Сайтове, основател на glaws.in.Ако искате да дадат своя принос, моля, свържете се с Бил Бийти, за да получите подробна информация за представяне.Благодарим ви.Вчера в "Новия индийския экспрессе" се появи интересна статия с мнението на моя приятел Видушпата Сингхании, ставящего под въпрос законността на две схеми за получаване на награди, наложени от Националния институт за преобразуване на Индия (NITI) Аайога, т.е казино в oak Brook щата Илинойс. щастлив информация грахак и информация дигидхана вьяпара ("схема на тегленето на късмет")..За незапознатите горните две схеми са започнати централното правителство за стимулиране както на клиенти, така и търговци, за да се преместят в безкасови начини за плащане.Според съобщение за пресата, публикувано NITI Aayog (правителството аналитичен център), са били включени в схемата за предоставяне на парични премии на потребителите и на търговците, които използват цифрови платежни инструменти за разходите за лично потребление.Схемата е специално насочена към това, да привлече бедните слоеве от населението, по-нисък от средната класа и малкия бизнес към цифрово плащания.Беше решено, че Национална платежна корпорация на Индия (в npci) ще институция-изпълнител на тази схема.Би било полезно да се повтаря, че в npci е неправителствена компания, която има отговорност за това, да води Индия до банков обществото.В нова статия Indian Express opinion Видушпат твърди, че схема на тегленето на награди, наложени от NCI по искане на NITI Aayog, могат да противоречат на три статутам, а именно Закона за лотарии (регулиране) на 1998 г., Закон за защита на потребителите 1986 г игрални автомати в Джаксънвил. и Закон за забрана на схеми за награди Тамилнада 1979 година Флорида.
Той също използва възможността да се пледира за легализация на залагания, лотарии и други форми на игри, които биха могли да доведат до правителството на хиляди компактдискове доходи.Въпреки, че аз не съм съгласен със съвета на правителството за легализиране на онлайн хазарта, който бе представен в статията, аз не съм съгласен с коментарите за това, че схемата на лотарията е късмет нарушават всички закони.Аз проанализирую три закона, които се твърди, че са нарушени от централното правителство, и ще си причините, поради които схема на тегленето на печалбите NCI не нарушава нито една от трите закони, посочени в Нова статия Indian Express.a) Закон за лотарии (Регулиране), 1998 година: Твърди се, че схемата на лотарията е късмет представляват "лотарията" по дефиниция на Закона за лотарии (регулиране) на 1998 г., и по този начин схемата на лотарията е късмет трябва да съответства на параметрите на Закона за лотарии и томболи, които не отговарят на изискванията по наредбите, са незаконни.Закона дава на правителствата на сащ правото по свое усмотрение да организира лотария, или напълно забраняват им.В съдебни постановления нататък се отбелязва, че, ако правителството на щата позволява собствените си лотарийни схема, тя не може да се спре продажбата на други лотарии правителството на щата на своята територия.Още една разлика е проведено между онлайн и хартиени лотарии.Въпреки това, по-задълбочено проучване на раздел 2(b) от Закона за лотарии (Регулиране) показва, че гавра, провеждани с цел насърчаване на цифрови транзакции, не попадат в обхвата на определението за "лотария".В раздел 2(b) лотария се определя като "схема, в каквато и да е форма и по какъвто и да е наречена тя нито се казваше, за разпределение на наградите на жребий или по случайност, тези лица, които участват в шансовете за получаване на наградата чрез закупуване на билети".Определение ясно показва, че за определяне на схема как лотария са необходими три елемента: шанс за награда (за закупуване на билети) и награда или награда.В схемите на тегленето на награди, организирани от централното правителство, елемент на преглед, т.е игрални автомати в Кингстън. закупуване на билети, липсва Онтарио. NCI и, като следствие, че правителството само по себе си предлага награди и стимули, нищо не чрез зареждане с клиенти.Разходи за търговски сделки, ако има такива, са компании като Mastercard или Rupay, или банки.Безвъзмездно предложение на централното правителство, което не изисква от клиента да плаща нищо, за да участват в конкурса, не ще представлява лотарията и, следователно, не попада под действието на Закона за лотарии (регулиране) игрални автомати в Кенневике.

б) Закон за защита на потребителите, 1986 година: Раздел 2(1)(r) от Закона за защита на потребителите определя като нелоялна търговска практика.В съответствие с тази клауза се забранява провеждането на всякакви лотарии или конкурси, независимо от това, дали те са вещ или случайни, за насърчаване на продажбата, използването или доставката на всички стоки или за предоставяне на всякакви услуги.Обаче в тази схема нито в npci, нито NITI Aayog не предоставят никакви услуги Вашингтон. NCI или централното правителство не удържа такса от потребители или продавачи за предоставяне на всяка услуга.В съответствие със закона за защита на потребителите средства за защита са на разположение на потребителите само в случаите, когато доставчик на услуги се начислява такса за обслужване.В този случай, тъй като гражданин не предоставя никакви услуги и не плаща възнаграждение, схема, чертеж на късмет напълно извън обхвата на законодателството за защита на правата на потребителите.c) Закон за забрана на система за награди в тамил наду 1979 г.: В съответствие със Закона за забрана на система за награди в тамил наду е забранено да предлагат награди чрез жребий на купувачите на стоки или продукти от магазини или търговски центрове.Раздел 2(b) от Закона определя "автомобил на наградите" като всяка верига, в която възнаграждение в брой или в натура, за да проверите за покупка на стоки.Схемата на лотарията е на късмет на централното правителство се предлагат не специално за тези, които купува, а само за тези, които извършват операции непарични начин.Тъй като офертите не са насочени към купувачи на стоки, а просто установени от централното правителство (а не търговци, продавачи или доставчици) за стимулиране на цифрови транзакции, би било трудно да се твърди, че те противоречат на законодателството на Тамилнада.Авторът е основател на glaws.in Първата и единствена в Индия уеб-сайт, посветен на законите за хазартни игри, залагания и лотарии.Ще Получите последните новини за хазартни игри от Келвин Эйра неизправност на борда на финала на грабеж в казино с диаманти.

Избор на купувачи