парк Rv казино и хотелски комплекс Spirit Lake

според ревизираните данни на бюрото по туризъм съобщи, че общият брой на туристите, пристигнали в период на Златната седмица, се е увеличил с 19% на годишна база до "рекордните" 770 000 туристи.Посоченото процентно увеличение на базата на сравнение с показател за посетители на Златната седмица от 2015 г., минус пътувания на чуждестранни студенти. парк rv казино и хотелски комплекс spirit lake.

Избор на купувачи