Механични и хидравлически методи за възстановяване дебита на тръбните кладенци

Както е известно вече вододобивът от един кладенец може да променя дебита си. Така, с годините може да се понижи или повиши. Много често срещано явление е понижаване дебита в кладенеца, в резултат на различни отлагания, натрупване на утайки и други.

За да се минимизира риса от пълно пресъхване на кладенеца е важно да се прави профилактика на тръбните кладенци. Такава се извършва задължително от специалисти по поддръжка на кладенци и може да бъде някои от следните методи:

Механични методи и хидравлични методи – целта е разрушаване на натрупаните по механичен, химичен и биологичен път отложения с помощта на подвижни механични устройства или следствие на триене при високи скорости на водата. Ефектът на регенерация при тези методи е по-висок в случаите, когато отложенията на солите или минералните частици се характеризират с рохкава структура или слаба водноколоидна връзка. Когато кристализационната връзка на циментирания колматант е стабилна, механическите и хидравлични методи, прилагани самостоятелно, не осигуряват най-висок ефект. В този случаи се прибягва към комбинирана обработка. Методите на механични и хидравлични методи почти винаги превъзхождат реагентните методи.

1.      При механичните методи отложенията по стените на филтрите се разрушават с разнообразни конструкции на телени четки, желонки и свободно падаща тежка щанга.

1.1. телени четки – могат да са в няколко модификации. Принципът на действие е спускане и изваждане от тръбния филтър на кладенеца с помощта на подходяща щанга. Операцията се повтаря неколкократно. Най-добър ефект се постига, когато прорезите са вертикални.

1.2. желкони – принципът на действие се базира на изсмукване на отложения та. Използва се за отстраняване на рохкави отложения и пясъчни частици.

1.3. свободно падаща тежка щанга – прилага се при меки и средно твърди отложения. Устройството се състои от цилиндрична тежка глава, корабно въже, щранга и лебедка.

2. Хидравлични методи – към тях се отнасят методът на обработка с промивка, метод на двойката хидравлични четки и ерлифният метод.

2.1. методът на обработка с промивка – прилага се при натрупвания от дребни частици по филтъра и намотките или по мрежестите филтри в резултат на интензивно водочерпене.

2.2. двойката хидравлични четки – конструкцията на устройството и неговият диаметър зависят от размерите на колматирания кладенец. Самите четки се монтират напречно разположени на дисковете на тръбата, която довежда промивната вода.

2.3. ерлифният метод – намира най-широко приложение в практиката по почистване на тръбни кладенци. Устройството е разработено в няколко модификации и позволява да се отстранят частици от всякакво естество и едрина.

Повече за цени на сондажи на адрес: http://www.bgdrill.com.

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.